WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
KONFERENCJA. 25 LISTOPADA 2015 IV EDYCJA
NOWE PRAWO POCZTOWE
OCENA TRZECH LAT PRAWA POCZTOWEGO, CYFRYZACJA USŁUG KOMUNIKACJI, PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI E-COMMERCE, DOSTĘP DO SIECI, SEKTOR POCZTOWY A ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 1)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00 otwarcie konferencji
  RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W ERZE DIGITALIZACJI. WYZWANIA STRATEGICZNE I REGULACYJNO-PRAWNE.
10.00-10.30
"Uwarunkowania strategiczne i regulacyjno-prawne cyfryzacji usług pocztowych oraz e-usług publicznych"
(Marcin Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Poczty, Ministerstwo Cyfryzacji)
10.30-11.00 „Główne wyzwania regulacyjno-prawne wobec rynku usług pocztowych w działaniach regulacyjnych Prezesa UKE”
(Karol Krzywicki, Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej)
11.00-11.30

wystąpienie Poczty Polskiej S.A.
(mec.Piotr Bielarczyk, Dyrektor Zarządzający Pionem Prawnym, Poczta Polska S.A.)

11.30-12.00 wystąpienie InPost S.A.
(mec. Krystian Szostak, Członek Zarządu, InPost S.A.)
12.00- 12.15 przerwa na kawę
  PRAWO POCZTOWE DO POPRAWKI. OCENA TRZECH LAT OBOWIĄZYWANIA USTAWY.
12.15-13.00 "Prawo Pocztowe do poprawki ? Które przepisy się sprawdziły, a które wymagają zmiany ? Ocena trzech lat obowiązywania ustawy Prawo Pocztowe w kontekście tworzenia się Jednolitego Rynku Dostaw i cyfryzacji usług komunikacji"
dyskusja panelowa z udziałem m.in. : Karola Krzywickiego (Zastępcy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej), mec. Piotra Bielarczyka (Dyrektora Zarządzającego Pionem Prawnym Poczty Polskiej), mec. Krystiana Szostaka (Członek Zarządu, InPost), Tomasza Kostryry (Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB), dr Rafała Zgorzelskiego (Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych) oraz Przemysława Sypniewskiego (Prezesa Instytutu Pocztowego).
  UWARUNKOWANIA REGULACYJNO-PRAWNE CYFRYZACJI USŁUG KOMUNIKACJI.
13.00-13.30 "Cyfryzacja usług komunikacji - rozporządzenie eIDAS i jego wpływ na rozwój cyfrowych usług pocztowych"
(dr hab Dariusz Szostek, Partner, kancelaria prawna Szostek Bar)
  PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI SEKTORA E-COMMERCE.
13.30-14.00 "Prawne aspekty obsługi sektora e-commerce : odpowiedzialność dostawcy w transakcjach e-commerce, uwarunkowania prawne obsługi zwrotów, sytuacja prawna dostawcy wobec stron transakcji e-commerce"
(mec. Wojciech Dziomdziora, Of Counsel, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka)
  DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY POCZTOWEJ. UWARUNKOWANIA PRAWNE I MODELE BIZNESOWE WSPÓŁPRACY OPERATORÓW.
14.00-14.20 "Dostęp do infrastruktury pocztowej. Modele biznesowe współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu do sieci na europejskich i światowych rynkach pocztowych"
(Michał Mazur, Partner, PwC)
14.20-14.45 "Uwarunkowania regulacyjno-prawne dostępu do infrastruktury operatora wyznaczonego i operatorów alternatywnych"
(mec. Rafał Szczęsny, Partner, kancelaria prawna Kobiela Szczęsny)
14.45-15.30 lunch
  SEKTOR POCZTOWY A PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
15.30-16.00 "Kryteria społeczne w zamówieniach na usługi pocztowe, ich ocena i znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego"
(mec. Joanna Presz-Król, Partner Zarządzający, kancelaria prawna Pieróg&Partnerzy)
  OBOWIĄZKI OPERATORÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRAW I PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW USŁUG POCZTOWYCH, KURIERSKICH I ODBIORCÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO I E-MARKETINGU.
16.00-16.30 "Ochrona prywatności i danych osobowych odbiorców w działalności w zakresie marketingu bezpośredniego i e-marketingu"
(mec.Grzegorz Choromański, Partner, kancelaria prawna Pałucki Trusiński Prawo i Podatki)
16.30- 17.00 "Ochrona danych osobowych i prywatności w działalności pocztowej i kurierskiej"
(mec. Bartosz Marcinkowski, Partner, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka)
17.00- 17.15 podsumowanie i zakończenie konferencji.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.