WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
Information

KONFERENCJA. 18 WRZEŚNIA 2017     XIII  EDYCJA
RYNEK USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH W POLSCE I EUROPIE 2017

HONOROWY PATRONAT: PAN ANDRZEJ ADAMCZYK, MINISTER INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA.

HONOROWY PATRONAT : PAN MARCIN CICHY, PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.
Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie (ul.Żwirki i Wigury 1)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w XIII edycji konferencji "Rynek usług pocztowych i kurierskich w Polsce i Europie".
Konferencja jest największym wydarzeniem konferencyjnym dla sektora usług pocztowych, kurierskich, kolporterskich i dystrybucyjnych w Polsce i Europie Centralnej.

Konferencja odbywa się już po raz trzynasty. W ubiegłorocznej edycji konferencji wzięło udział blisko 100 uczestników (w tym 27 Prezesów, Wiceprezesów i Członków Zarządu) reprezentujących 34 przedsiębiorstwa z Polski i Europy. Wystąpienia wygłosili m.in. Minister Kazimierz Smoliński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa), Minister Karol Okoński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji), Karol Krzywicki (Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej), Przemysław Sypniewski (Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.), Sławomir Zawadzki (Prezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.), Paweł Usidus (Prezes Zarządu, Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.), Pavel Adamovsky (Dyrektor Generalny UPS), a także wielu innych cenionych menadżerów, ekspertów i doradców.

RAPORT Z KONFERENCJI "RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE I EUROPIE 2016"

FILM Z KONFERENCJI 2016

Honorowy patronat nad konferencją sprawują Pan Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa oraz Pan Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W tegorocznej edycji konferencji przewidujemy, że weźmie udział ponad 100 menadżerów z Polski i Europy z sektora pocztowego, kurierskiego, marketingu bezpośredniego, dystrybucyjnego, kolporterskiego, logistycznego, eCommerce, nowej gospodarki (w tym biznesów ekonomii współdzielenia), firm z innych sektorów zaangażowanych w projekty logistyczne oraz click&collect, masowych nadawców (handel detaliczny; utilities; energetyka; telekomunikacja; bankowość etc.), dostawców rozwiązań i technologii dla sektora logistyki i eCommerce, firm motoryzacyjnych, a także przedstawicieli sektora doradczego, eksperckiego i administracji publicznej.

RYNEK POCZTOWY I KURIERSKI WOBEC WYZWAŃ CYFRYZACJI, ROZWOJU USŁUG TRANSGRANICZNYCH I JEDNOLITEGO RYNKU DOSTAW.

W pierwszej części konferencji skoncentrujemy się na analizie obecnej sytuacji i perspektyw rozwoju rynku pocztowego i kurierskiego w Polsce.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w wystąpieniu otwierającym przedstawi strategię rządu względem rynku pocztowego i Poczty Polskiej.

Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji przedstawi strategię cyfryzacji Polski i przewidywaną w niej rolę dla cyfrowych operatorów pocztowych i instytucji e-doręczeń oraz powszechnych usług zaufania.

Przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawi aktualne dane z najnowszego raportu UKE dot. sytuacji/udziałów/cen na rynku usług pocztowych i kurierskich w Polsce oraz omówi postępy w budowie Jednolitego Rynku Cyfrowego i Jednolitego Rynku Dostaw w UE.

Przedstawiciel zarządu Poczty Polskiej przedstawi priorytety nowej strategii rozwoju spółki, plany jej operacjonalizacji, nowe usługi i modele biznesowe odpowiadające na wyzwania cyfryzacji, cross-border i konkurencji.

GŁÓWNE TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU NOWOCZESNEGO RYNKU POCZTOWEGO I KURIERSKIEGO. NOWE STRATEGIE, NOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW I NOWE USŁUGI.

Przedstawiciele wiodących europejskich firm kurierskich i doradczych omówią główne trendy i kierunki rozwoju nowoczesnych usług kurierskich. Przedstawione zostanie studium porównawcze strategii i usług oferowanych przez głównych europejskich operatorów kurierskich i pocztowych. Dyskutować będziemy o wpływie rozwoju cross-border eCommerce na kształt, ceny i modele usług na europejskim rynku paczek.

EUROPA CENTRALNA - MIĘDZY NOWYM JEDWABNYM SZLAKIEM A EKSPANSJĄ AMAZONA.

W trakcie międzynarodowego panelu przedstawiciele wiodących operatorów pocztowych i kurierskich z Europy Centralnej, czołowych firm z sektora eCommerce oraz eksperci dyskutować będą o tym, jak rewolucja geograficzna (cross-border), biznesowa (konkurencja ze strony ekonomii współdzielenia i platform eCommerce) oraz technologiczna wpłyną na kształt rynku pocztowego i kurierskiego w Europie, czy Polska i Europa Centralna mają szansę stać się głównym hubem logistycznym dla cross-border eCommerce na kierunku Azja-Europa. Zastanowimy się, jak dynamiczny rozwój dostaw transgranicznych wpłynie na lokalne i regionalne rynki, czy jest szansą na wzmocnienie potencjału krajowych operatorów czy zagrożeniem dla ich bytu, czy liderzy eCommerce będą współpracować z lokalnymi i regionalnymi dostawcami czy też będą dążyć do przejęcia kontroli nad logistyką dostaw.

DIGITALIZACJA USŁUG E-KOMUNIKACJI A ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI. ROLA OPERATORÓW POCZTOWYCH W BUDOWIE CYFROWEGO PAŃSTWA.

W kolejnym panelu dyskutować będziemy o tym kto powinien być partnerem rządu w budowie Cyfrowego Państwa ? Sektor bankowy, telekomy czy Poczta Polska ? Przedstawione zostaną studia przypadków usług eAdministracji świadczonych przez europejskich operatorów pocztowych. Zastanowimy, jaka powinna być rola operatorów pocztowych i podmiotów świadczących usługi zaufania i e-identyfikacji w procesie budowy Cyfrowego Państwa.

WYZWANIA TECHNOLOGICZNE NOWOCZESNEGO RYNKU POCZTOWEGO I PACZKOWEGO.

W części technologicznej konferencji przedstawione zostaną główne trendy i innowacje w biznesie pocztowym i paczkowym na świecie, m.in. zastosowanie e-podpisu kwalifikowanego i platform elektronicznej identyfikacji w rozwoju usług komunikacji cyfrowej, innowacje w zakresie wydruku masowego, automatyzacji procesów logistycznych (sortowanie; konfekcjonowanie), innowacyjne modele dostaw (samochody autonomiczne; drony), innowacyjne rozwiązania ostatniej mili, zastosowanie internetu rzeczy w logistyce dostaw, systemy autoidentyfikacji i systemy lokalizacyjne dla logistyki dostaw, urządzenia mobilne dla sektora pocztowego i kurierskiego, samochody użytkowe dla firm pocztowych i kurierskich.

Główne tematy tegorocznej konferencji  :
>
Rynek pocztowy i kurierski u progu rewolucji : geograficznej, biznesowej i technologicznej;
> Strategie głównych operatorów logistycznych wobec zmian na rynku usług pocztowych i kurierskich;
> Cross-border eCommerce - przewagi konkurencyjne, główne trendy globalne i regionalne;
> Digital Single Market i budowa zintegrowanego rynku dostaw- wyzwania regulacyjno-prawne i  biznesowe;
> Nowy Jedwabny Szlak (Azja-Europa) - wyzwania logistyczne i biznesowe;
> Cyfryzacja usług pocztowych i usługi eGovernment;
> Rozwój usług bankowych i finansowych w ofercie operatorów pocztowych i kurierskich;
> Usługi zaufania i e-identyfikacji;
> Innowacyjne rozwiązania wyzwania ostatniej mili;
> Obsługa zwrotów - modele biznesowe i logistyczne - klucz do sukcesu logistyki eCommerce;
> Nowa konkurencja na rynku paczek (ekonomia współdzielenia oraz liderzy eCommerce);
> Internet rzeczy (IoT) - zastosowanie i wpływ na logistykę dostaw;
> Outsourcing i nowe rozwiązania dla logistyki eCommerce;
> Główne trendy na rynku eCommerce - oczekiwania klientów eCommerce i odpowiedź na nie ze strony logistyki eCommerce;
> Automatyzacja i innowacje w zakresie logistyki paczek i masowej korespondencji;
> Innowacyjne rozwiązania informatyczne wspierające działalność operatorów pocztowych i kurierskich;
> Systemy autoidentyfikacji i monitorowania przesyłek;
> Systemy lokalizacyjne dla firm pocztowych i kurierskich;
> Trendy i urządzenia mobilne w sektorze pocztowym i paczkowym;
> Samochody użytkowe dla operatorów pocztowych i kurierskich;
> Transport samochodowy, kolejowy i lotniczy dla firm pocztowych, kurierskich oraz eCommerce;
> Uwarunkowania regulacyjno-prawne i podatkowe świadczenia krajowych i transgranicznych usług pocztowych i kurierskich.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z ostatnich edycji konferencji :

RAPORT RYNEK USŁUG POCZTOWYCH 2016

RAPORT RYNEK USŁUG POCZTOWYCH 2015

RAPORT RYNEK USŁUG POCZTOWYCH 2014

RAPORT RYNEK USŁUG POCZTOWYCH 2013

Konferencja będzie międzynarodowa - prelekcje będą wygłaszane po polsku i angielsku. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Konferencji towarzyszyć będzie część ekspozycyjno-wystawiennicza, gdzie światowi liderzy technologii dla branży pocztowej i kurierskiej prezentują swoje najnowsze rozwiązania. 


Miejsce konferencji:
Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w prestiżowych i praktycznych wnętrzach czterogwiazdkowego Hotelu Courtyard by Marriott zlokalizowanego bezpośrednio przy lotnisku Chopina w Warszawie (Okęcie).
Główne obrady konferencji odbywać się będą w przestronnej sali balowej im. Żwirki i Wigury.
W pojemnym foyer przed salami konferencyjnymi odbędzie się część wystawienniczo-prezentacyjna konferencji. Foyer konferencyjne, restrauracje hotelowe i bar kawowy zachęcają do kuluarowych rozmów biznesowych i towarzyskich.
Bezpośrednio przy hotelu znajduje się pojemny parking naziemny i podziemny.
Dojazd do centrum miasta i Dworca Centralnego zapewnia Szybka Kolej Miejska Lotnisko-Centrum oraz taxi (czas dojazdu: ok. 20 min.).
Strona internetowa hotelu tutaj


Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.
Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.


HONOROWY PATRONAT

 

HONOROWY PATRONAT
PLATYNOWY PARTNER
ZŁOTY
PARTNERGŁÓWNY
PARTNERPARTNERPARTNERPARTNERPATRONATPATRONI MEDIALNI
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.